ΓΡΑΜΜΗ-A
[4200 boxes/hour]​

Αυτόματο κοπτικό μηχάνημα (ρομπότ) κοπής τάκων
Αυτόματο συρραπτικό μηχάνημα παραγωγής κεφαλαρίων
Αυτόματο μηχάνημα συρραφής πήχη
Αυτόματο συρραπτικό μηχάνημα παραγωγής ξύλινων πάτων
Κοπτικό μηχάνημα για γωνίες ξύλινων πάτων
Αυτόματο συρραπτικό μηχάνημα μονταριστικό πλαισίου
Αυτόματο συρραπτικό μηχάνημα μονταριστικό κιβωτίου
Αυτόματος τροφοδότης πάτων
Αυτόματο μηχάνημα πακεταρίσματος κεφαλαρίων
Κοπτικό μηχάνημα παραγωγής πήχη

ΓΡΑΜΜΗ Α-ΒΙΝΤΕΟ

Nouris Logo
Αναπαραγωγή Βίντεο