Προϊόντα

Βελτιστοποιημένες & έτοιμες λύσεις

Για όλες τις περίπλοκες ανάγκες σας

Στη μονάδα παραγωγής Νούρης όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιουνται
καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής είναι κορυφαίας ποιότητας που προέρχονται από τους πλέον αξιόπιστους προμηθευτές στη διεθνή αγορά.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί καινοτόμα εργαλεία τεχνολογίας, όπως 3 D CAD/CAM προγράμματα που προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Η εταιρία Νούρης και Υιός Ο.Ε κατέχει ένα πλήρες φάσμα εργαλειομηχανών, όπως CNC, στράντζα, βαφείο και συγκολλητήριο.

Όλα τα μηχανήματα παράγονται σύμφωνα με τις οδηγίες για τα μηχανήματα CE, που υποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.